Studijní materiály

Doporučené studijní zdroje

učebnice s doložkou MŠMT ČR (s danou tematickou specializací)
dle seznamu k 27. 2. 2015 – další seznam bude zveřejněn v říjnu 2015

bez věkového učení
Havlíková; Krejčí; Rozum; Šulová: Výchova ke zdravému životnímu stylu; vydání: 1. Fraus

pro 1. stupeň ZŠ
Dančák, M.: Rozmanitost přírody (pro 4. a 5. ročník ZŠ), (učebnice a prac. sešit); vydání: 1., Prodos
Voženílek, V.; Demek, J.: Zeměpis 1 - Planeta Země, Glóbus a mapa, Přírodní složky a oblasti Země (učebnice a pracovní sešit - žákovská/učitelská verze); vydání: 1., Prodos
Marádová, E.; Vodáková, J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1., Fortuna

pro 2. stupeň ZŠ
Dytrtová,R. a kol: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Pěstitelství; vydání: 1.,Fortuna
Marádová,E.;Vodáková,J.: Praktické činnosti pro 6. - 9. ročník ZŠ - Příprava pokrmů; vydání: 1., Fortuna
Šimonová,P.;Činčera,J.;Jančaříková,K.;Volfová,A.: Ekologická a environmentální výchova pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletého gymnázia; vydání: 1., Fraus

pro střední školy
Kvasničková, D, Základy biologie a ekologie, Fortuna
Bičík, I. a kol., Makroregiony světa, regionální geografie pro gymnázia, NČGS
Holeček, M. a kol., Zeměpis České republiky, NČGS
Jelínek, J., Biologie pro gymnázia, UP Olomouc
Dufka, J., Vytápění pro 3. ročník, Sobotáles
Chejnovský, P, Zdravotní vodohospodářské stavby pro 3. ročník SOŠ stavebních, Sobotáles
Studeník,J., Svitavský, M., Energie větru, vody, biomasy, SPŠ EL a IT Brno
Chmel, L., Hamerník, I., Fotovoltaika a fototermika, SPŠ EL a IT Brno
Dřímal, P., Tepelná čerpadla, geotermální energie, SPŠ EL a IT Brno
Hamerník, I., Pasivní domy, SPŠ EL a IT Brno

webové prezentace:
http://www.konzument.cz/publikace.php