Projekt SAPERE

Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale) založené královským nařízením Belgie ze dne 14. 9. 2005. Členy Charty SAPERE jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. V roce 2010 podepsal přistoupení k Chartě SAPERE za Českou republiku předseda správní rady FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a tím umožnil používat Evropskou ochrannou známku SAPERE.

Vedení Evropské charty SAPERE již na základě výsledků 1. ročníku (šk. rok 2010/2011) a osobní účasti prezidenta Charty SAPERE pana Roelofa Huurnemana při finálových kolech v Praze, požadovalo rozšíření českého edukativního pojetí soutěže SAPERE- vědět, jak žít i do dalších členských států Evropské unie.

Projekt „SAPERE-vědět, jak žít“ byl velmi úspěšně prezentován 11. listopadu 2011 na výroční konferenci EUPHA (European Public Health Association) v Kodani. MŠMT ČR prezentovalo projekt i v červnu 2012 při sympóziu Rady Evropy a Evropské komise na podporu politik mládeže v zemích Východního Partnerství (3 kavkazské republiky, Ukrajina, Moldávie a Běloruska) v Tbilisi, kde Evropská komise výslovně upozornila účastníky, že projekt byl z hlediska Evropské komise identifikován jako příklad dobré praxe v tematické oblasti „Health and Well-being“ Strategie mládeže EU.

V průběhu 6. ročníku soutěže SAPERE – vědět, jak žít je proto uvažováno, dle finančních zdrojů, s rozšířením soutěže mimo ČR (uvažováno Slovensko), čímž by se mělo ověřit použití jednotného českého systému soutěže „SAPERE - vědět, jak žít“.