Organizační sdělení

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol,

velmi se Vám jménem nestátní neziskové organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. omlouvám, ale pro vážnou technickou poruchu serverů se nepodařilo spustit 7. ročník soutěže SAPERE - vědět, jak žít v plánovaném termínu 12. září. Podařilo se nám naštěstí zachránit data minulých ročníků, ale zprovoznění nových serverů bude trvat několik dnů.

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol dovoluji si Vám proto sdělit, že 7. ročník soutěže SAPERE - vědět, jak žít bude v provozu nejpozději do 29. září.

S velikou omluvou a s přáním dobrého umístění Vaší školy v tomto ročníku

Ing. Jan Kořínek
ředitel
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.