_________________________________________________________


7. ročník ve školním roce 2016/2017
vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii A
organizátor: FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

_________________________________________________________

Organizační sdělení

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol,

velmi se Vám jménem nestátní neziskové organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. omlouvám, ale pro vážnou technickou poruchu serverů se nepodařilo spustit 7. ročník soutěže SAPERE - vědět, jak žít v plánovaném termínu 12. září. Podařilo se nám naštěstí zachránit data minulých ročníků, ale zprovoznění nových serverů bude trvat několik dnů.

Vážené pedagožky, vážení pedagogové a vedení škol dovoluji si Vám proto sdělit, že 7. ročník soutěže SAPERE - vědět, jak žít bude v provozu nejpozději do 29. září.

S velikou omluvou a s přáním dobrého umístění Vaší školy v tomto ročníku

Ing. Jan Kořínek
ředitel
FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Nový ročník soutěže zahájen!

V pondělí 12.9.2016 byl zahájen nový, již 7. ročník soutěže SAPERE - vědět, jak žít pro školní rok 2016/2017. Soutěž je opět vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v nejvyšší kategorii "A". Po registraci školy do soutěže proběhnou školní kola, která budou ukončena 17.12.2016. Z nejlepších tří jednotlivců v každé kategorii bude vytvořen tým, který bude nadále reprezentovat školu v kolech okresních (9.1. - 17.2.2017), příp. krajských (27.2. - 31.3.2017) a ti nejúspěšnější v celostátní finále, které se koná 26.4.2017, již tradičně v refektáři Emauzského opatství v Praze. Záštitu nad soutěži převzal a účastníkům požehnal primas český kardinál Dominik Duka. Přejeme všem přihlášeným účastníkům hodně dobrých znalostí a soutěžního štěstí!